In Email
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thuc_pham3Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao gồm:

 

1. Bia- Rượu - Nước giải khát;

2. Sữa chế biến;

3. Dầu thực vật;

4. Sản phẩm chế biến bột và tinh bột;

5. Bánh, mứt, kẹo;

6. Bao gói chứa đựng các sản phẩm

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm thực phẩm được quy định tại Điều 1 của Thông tư này có đăng ký ngành nghề tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Xem chi tiết:

- Thông tư

- Các Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về bia, rượu

- Các Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về sữa và sản phẩm sữa

- Các Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về dầu thực vật

- Các Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về bánh, kẹo

- Các Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về bao bì

 
Bảng quảng cáo