TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) VỀ BỆNH ĐỘNG VẬT

Bo_suaQCVN 01-24:2010/BNNPTNT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật...Số trang : 15

TCVN 5273:2010 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả lợn...Số trang : 23

TCVN 5274:2010 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán bệnh nhiệt thán...Số trang : 18

QCVN 01-83:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật. Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển....Số trang : 18

TCVN 8400-1:2010 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 1: Bệnh lở mồm long móng...Số trang : 24

TCVN 8400-2:2010 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 1: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra trên lợn...Số trang : 19

TCVN 8400-3:2010 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 3: Bệnh giun xoắn...Số trang : 11

TCVN 8400-4:2010 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 1: Bệnh Niu Cát Xơn...Số trang : 20

TCVN 8400-5:2011 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 5: Bệnh tiên mao trùng...Số trang : 9

TCVN 8400-6:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 6: Bệnh xuất huyết thỏ...Số trang : 16

TCVN 8400-7:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 7: Bệnh đậu cừu và đậu dê...Số trang : 20

TCVN 8400-8:2011 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 8: Bệnh nấm phổi do ASPERGILLUS ở gia cầm...Số trang : 8

TCVN 8400-9:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 9: Bệnh viên gan vịt tup I I...Số trang : 8

TCVN 8400-10:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 10: Bệnh lao bò...Số trang : 10

TCVN 8400-11:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 11: Bệnh dịch tả vịt...Số trang : 13

TCVN 8400-12:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 12: Bệnh bạch lỵ và thương hàn ở gà...Số trang : 12

TCVN 8400-13:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do BRUCELA...Số trang : 16

TCVN 8400-15:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do LEPTOSPIRA...Số trang : 11

TCVN 8400-16:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 16: Bệnh phù ở lợn do vi khuẩn E.Coli...Số trang : 11

TCVN 8400-17:2011  Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 17: Bệnh do vi khuẩn STAPHYLOCOCCUS AUREUS gây ra ở gà...Số trang : 9

TCVN 8402:2010 Bệnh động vật. Quy trình mổ khám...Số trang :


Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384        Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more