TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) VỀ BÊ TÔNG NHỰA

Be_tong_nhuaTCVN 8860-1:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall_. Số trang:  15

TCVN 8860-2:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm_. Số trang: 10

TCVN 8860-3:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định thành phần hạt_. Số trang: 8

TCVN 8860-4:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời_. Số trang: 11

TCVN 8860-5:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đó đầm nén_. Số trang: 11

TCVN 8860-6:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ chảy nhựa_. Số trang: 8

TCVN 8860-7:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát_. Số trang: 10

TCVN 8860 -8:2011    Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn_. Số trang: 6

TCVN 8860-9:2011     Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ rỗng dư_. Số trang: 7

TCVN 8860-10:2011   Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu_. Số trang: 6

TCVN 8860-11:2011   Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa_. Số trang: 5

TCVN 8860-12:2011   Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa_. Số trang: 5

TCVN 8819:2011        Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 8820:2011        Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall


Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384         Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more