CÔNG BỐ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

QCVNVào ngày 12/6/2012, Bộ Công thương ban hành các Thông tư về việc Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia sau:

1) Thông tư 10/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp.

Xem chi tiết Thông tư.

2) Thông tư 11/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2012/BCT về thuốc nổ an toàn cho hầm lò có khí Meetan (AH1).

Xem chi tiết Thông tư.

3) Thông tư 12/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2012 về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ Anfo.

Xem chi tiết Thông tư.

4) Thông tư 13/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2012/BCT về thuốc nổ Anfo.

Xem chi tiết Thông tư.

5) Thông tư 14/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2012/BCT về thuốc nổ nhũ hương dùng cho hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ.

Xem chi tiết Thông tư.

6) Thông tư 15/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BCT về dây dẫn tín hiệu nổ.

Xem chi tiết Thông tư.

7) Thông tư 16/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2012/BCT về kíp nổ vi sai phi điện.

Xem chi tiết Thông tư.

 

Xem chi tiết:

- Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về Vật liệu nổ


Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484              Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  


 

 


 
Bảng quảng cáo

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more