TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) VỀ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY

Thu_khong_pha_huyTCVN 1548:1987._ Kiểm tra không phá hủy mối hàn. Phương pháp siêu âm._ Số trang: 26tr;

TCVN 4396:1986._ Kiểm tra không phá hủy. Phương pháp dùng bột từ._ Số trang: 15tr;

TCVN 4398:2001._ Thép và sản phẩm thép. Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính._ Số trang: 22Tr;

TCVN 5115:2009._ Thử không phá hủy. Thử siêu âm. Yêu cầu kỹ thuật của mẫu hiệu chuẩn số 2._ Số trang: 14tr

TCVN 5868:2009._ Thử không phá hủy. Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân._ Số trang: 35tr

TCVN 5869:1995._ Thiết bị chụp ảnh tia Gamma. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr;

TCVN 5870:1995._ Thử không phá huỷ. Thiết bị dò khuyết tật thẩm thấu. Yêu cầu kỹ thuật chung._ Số trang: 11tr;

TCVN 5871:1995._ Chụp ảnh. Các kích thước phim. Chụp ảnh bức xạ trong công nghiệp._ Số trang: 13tr;

TCVN 5872:1995._ Chụp ảnh. Phim chụp bức xạ công nghiệp. Định nghĩa của độ nhạy ISO và độ tương phản trung bình ISO khi được chiếu bằng tia X và tia gama._ Số trang: 17tr;

TCVN 5873:1995._ Mối hàn thép. Mẫu chuẩn để chuẩn thiết bị dùng cho kiểm tra siêu âm._ Số trang: 6tr;

TCVN 5874:1995._ Kiến nghị thực hành về kiểm tra bằng cách chụp bằng tia X các mối hàn giáp mép nóng chẩy cho nhôm và các hợp kim nhôm, magie và các hợp kim magie có chiều dầy từ 5 đến 50 mm._ Số trang: 13tr;

TCVN 5875:1995._ Kiểm tra bằng cách chụp bằng tia bức xạ các mối hàn điểm bằng điện cho nhôm và các hợp kim nhôm. Kiến nghị kỹ thuật thực hành._ Số trang: 13tr;

TCVN 5876:1995._ Anot hoá nhôm và các hợp kim nhôm. Xác định chiều dày của lớp oxit nhôm anot hoá. Đo không phá huỷ bằng kính hiển vi tách chùm._ Số trang: 7tr;

TCVN 5877:1995._ Lớp mạ điện niken trên chất nền từ và không từ đo chiều dày lớp mạ. Phương pháp từ._ Số trang: 10tr;

TCVN 5878:1995._ Lớp phủ không từ trên chất nền từ. Đo chiều dày lớp phủ. Phương pháp từ._ Số trang: 9Tr;

TCVN 5879:2009._ Thử không phá hủy. Phương tiện kiểm tra bằng mắt. Chọn kính phóng đại có độ phóng đại nhỏ._ Số trang: 12tr

TCVN 5880:1995._ Thử không phá huỷ. Phương pháp đánh giá gián tiếp các nguồn ánh sáng đen._ Số trang: 10Tr;

TCVN 6105:1996._ Thử không phá huỷ. Chụp ảnh bức xạ trong công nghiệp. Thuật ngữ._ Số trang: 11Tr;

TCVN 6106:1996._ Thử không phá huỷ. Kiểm tra bằng siêu âm. Thuật ngữ._ Số trang: 10Tr;

TCVN 6107:1996._ Thử không phá huỷ. Thử rò rỉ. Thuật ngữ._ Số trang: 18Tr;

TCVN 6108:1996._ Thử không phá huỷ. Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng. Thuật ngữ._ Số trang: 8Tr;

TCVN 6109:1996._ Thử không phá huỷ. Kiểm tra hạt từ. Thuật ngữ._ Số trang: 11Tr;

TCVN 6110:1996._ Thử không phá huỷ. Thử điện từ. Thuật ngữ._ Số trang: 11Tr;

TCVN 6111:1996._ Chụp ảnh bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia X và tia gamma. Các quy tắc cơ bản._ Số trang: 21tr;

TCVN 6111:2009._ Thử không phá hủy. Kiểm tra chụp ảnh bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia x và tia gama. Qui tắc cơ bản._ Số trang: 23tr

TCVN 6112:1996._ Ống thép chịu áp lực. Đánh giá trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân trong thử không phá huỷ._ Số trang: 24tr;

TCVN 6113:1996._ Ống thép không hàn và hàn (trừ hàn hồ quang phủ) chịu áp lực. Thử siêu âm toàn mặt biên để phát hiện các khuyết tật dọc._ Số trang: 12tr;

TCVN 6114:1996._ Ống thép không hàn chịu áp lực. Thử siêu âm toàn mặt biên để phát hiện các khuyết tật ngang._ Số trang: 11tr;

TCVN 6115:1996._ Phân loại và giải thích các khuyết tật trong mối hàn do nóng chảy kim loại._ Số trang: 17Tr;

TCVN 6116:1996._ Ống thép hàn cảm ứng và điện trở chịu áp lực. Thử siêu âm mối hàn để phát hiện các khuyết tật dọc._ Số trang: 10tr;

TCVN 6735:2000._ Kiểm tra các mối hàn bằng siêu âm. Các phương pháp kiểm tra bằng tay các mối hàn nóng chảy trong thép ferit._ Số trang: 125Tr;

TCVN 8282:2009._ Thử không phá hủy. Thuật ngữ._ Số trang: 122tr

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384             Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn   
Bảng quảng cáo

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more