TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CẬP NHẬT

Chat_luong_khong_khiQCVN 06:2009/BTNMT._ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh._ Số trang: 7tr

TCVN 5067:1995._ Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi._ Số trang: 4tr;

TCVN 5293:1995._ Chất lượng không khí. Phương pháp Indophenol xác định hàm lượng Amoniac._ Số trang: 8tr;

 

TCVN 5498:1995, C.lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định bụi lắng. Số trang: 7tr

TCVN 5509:2009._ Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa._ Số trang: 7tr

TCVN 5937:2005._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh._ Số trang: 6tr;

TCVN 5938:2005._ Chất lượng không khí. Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh._ Số trang: 7tr;

TCVN 5939:2005._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ._ Số trang: 6tr;

TCVN 5940:2005._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ._ Số trang: 9tr;

TCVN 5945:2005._ Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải._ Số trang: 7tr;

TCVN 5966:2009._ Chất lượng không khí. Những khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 41tr

TCVN 5967:1995._ Chất lượng không khí. Những vấn đề chung. Các đơn vị đo._ Số trang: 3tr;

TCVN 5968:1995._ Chất lượng không khí. Xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh. Thiết bị lấy mẫu._ Số trang: 6tr;

TCVN 5970:1995._ Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh._ Số trang: 26tr;

TCVN 5973:1995._ Chất lượng không khí. Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh._ Số trang: 20tr;

TCVN 5974:1995._ Không khí xung quanh. Xác định chỉ số khói đen._ Số trang: 14tr;

TCVN 5978:1995._ Chất lượng không khí. Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh đioxit trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang dùng thorin._ Số trang: 12tr;

TCVN 6138:1996._ Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của các nitơ oxit. Phương pháp phát quang hoá học._ Số trang: 15tr;

TCVN 6152:1996._ Không khí xung quanh. Xác định hàm lượng chì bụi của sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử._ Số trang: 14tr;

TCVN 6157:1996._ Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng ozon. Phương pháp phát quang hoá học._ Số trang: 14tr;

TCVN 6500:1999._ Chất lượng không khí. Những đặc tính và khái niệm liên quan đến các phương pháp đo chất lượng không khí._ Số trang: 13Tr;

TCVN 6502:1999._ Không khí xung quanh. Xác định sợi amian. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền dẫn trực tiếp._ Số trang: 71Tr;

TCVN 6504:1999._ Chất lượng không khí. Xác định nồng độ số sợi vô cơ trong không khí bằng kính hiển vi quang học phản pha. Phương pháp lọc màng._ Số trang: 35Tr;

TCVN 6751:2009._ Chất lượng không khí. Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động._ Số trang: 41tr

TCVN 6752:2000._ Chất lượng không khí. Xử lý các dữ liệu về nhiệt độ, áp suất và độ ẩm._ Số trang: 10Tr;

TCVN 6753:2000._ Chất lượng không khí. Định nghĩa về phân chia kích thước bụi hạt để lấy mẫu liên quan tới sức khoẻ._ Số trang: 15Tr;

TCVN 6995:2001._ Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị._ Số trang: 9Tr;

TCVN 7171:2002._ Chất lượng không khí. Xác định ôzôn trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang tia cực tím._ Số trang: 17Tr;

TCVN 7734:2007._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học._ Số trang: 7tr;

TCVN 7735:2007._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất xi măng._ Số trang: 7tr;

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384        Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more