TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CẬP NHẬT

Chat_luong_khong_khiQCVN 06:2009/BTNMT._ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh._ Số trang: 7tr

TCVN 5067:1995._ Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi._ Số trang: 4tr;

TCVN 5293:1995._ Chất lượng không khí. Phương pháp Indophenol xác định hàm lượng Amoniac._ Số trang: 8tr;

 

TCVN 5498:1995, C.lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định bụi lắng. Số trang: 7tr

TCVN 5509:2009._ Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa._ Số trang: 7tr

TCVN 5937:2005._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh._ Số trang: 6tr;

TCVN 5938:2005._ Chất lượng không khí. Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh._ Số trang: 7tr;

TCVN 5939:2005._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ._ Số trang: 6tr;

TCVN 5940:2005._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ._ Số trang: 9tr;

TCVN 5945:2005._ Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải._ Số trang: 7tr;

TCVN 5966:2009._ Chất lượng không khí. Những khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 41tr

TCVN 5967:1995._ Chất lượng không khí. Những vấn đề chung. Các đơn vị đo._ Số trang: 3tr;

TCVN 5968:1995._ Chất lượng không khí. Xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh. Thiết bị lấy mẫu._ Số trang: 6tr;

TCVN 5970:1995._ Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh._ Số trang: 26tr;

TCVN 5973:1995._ Chất lượng không khí. Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh._ Số trang: 20tr;

TCVN 5974:1995._ Không khí xung quanh. Xác định chỉ số khói đen._ Số trang: 14tr;

TCVN 5978:1995._ Chất lượng không khí. Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh đioxit trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang dùng thorin._ Số trang: 12tr;

TCVN 6138:1996._ Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của các nitơ oxit. Phương pháp phát quang hoá học._ Số trang: 15tr;

TCVN 6152:1996._ Không khí xung quanh. Xác định hàm lượng chì bụi của sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử._ Số trang: 14tr;

TCVN 6157:1996._ Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng ozon. Phương pháp phát quang hoá học._ Số trang: 14tr;

TCVN 6500:1999._ Chất lượng không khí. Những đặc tính và khái niệm liên quan đến các phương pháp đo chất lượng không khí._ Số trang: 13Tr;

TCVN 6502:1999._ Không khí xung quanh. Xác định sợi amian. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền dẫn trực tiếp._ Số trang: 71Tr;

TCVN 6504:1999._ Chất lượng không khí. Xác định nồng độ số sợi vô cơ trong không khí bằng kính hiển vi quang học phản pha. Phương pháp lọc màng._ Số trang: 35Tr;

TCVN 6751:2009._ Chất lượng không khí. Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động._ Số trang: 41tr

TCVN 6752:2000._ Chất lượng không khí. Xử lý các dữ liệu về nhiệt độ, áp suất và độ ẩm._ Số trang: 10Tr;

TCVN 6753:2000._ Chất lượng không khí. Định nghĩa về phân chia kích thước bụi hạt để lấy mẫu liên quan tới sức khoẻ._ Số trang: 15Tr;

TCVN 6995:2001._ Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị._ Số trang: 9Tr;

TCVN 7171:2002._ Chất lượng không khí. Xác định ôzôn trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang tia cực tím._ Số trang: 17Tr;

TCVN 7734:2007._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học._ Số trang: 7tr;

TCVN 7735:2007._ Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất xi măng._ Số trang: 7tr;

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384        Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more