Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Xây dựng dân dụng

Xay_dung1. TCVN 5729:1997._ Đường ô tô cao tốc. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 51tr;

2. TCVN 4253-86._ Nền các công trình thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 109tr;

3. TCVN 7025:2002._ Đường ô tô lâm nghiệp. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 20tr;

4. TCVN 8217:2009._ Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phân loại._ Số trang: 21tr

 

5. TCVN 8306:2009._ Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước._ Số trang: 10tr

6. TCVN 8305:2009._ Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu._ Số trang: 32tr

7. TCVN 8225:2009._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình._ Số trang: 48tr

8. TCVN 8300:2009._ Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao._ Số trang: 29tr

9. TCVN 8218:2009._ Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 10tr

10. TCVN 4528-88._ Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu._ Số trang: 58tr;

11. TCVN 8298:2009._ Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ             khí, kết cấu thép._ Số trang: 71tr

12. TCVN 4447-87._ Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu._ Số trang: 84Tr;

13. TCVN 5729:1993._ Đường ô tô cao tốc. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 24tr;

14. TCVN 4054:2005._ Đường ô tô. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 65tr;

15. TCVN 8215:2009._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối._ Số trang: 33tr

16. TCVN 8214:2009._ Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện._ Số trang: 19tr

17. TCVN 8216:2009._ Thiết kế đập đất đầm nén._ Số trang: 50tr

18. TCVN 4054:1998._ Đường ô tô. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 50Tr;

19. TCVN 4054-85._ Đường ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 44tr;

20. TCVN 4527-88._ Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 39tr;

21. TCVN 8299:2009._ Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép._ Số trang: 47tr

22. TCVN 8302:2009._ Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế._ Số trang: 81tr

23. TCVN 8297:2009._ Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén._ Số trang: 41tr

24. TCVN 8228:2009._ Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 8tr

25. TCVN 8227:2009._ Mối gây hại công trình đê, đập. Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại._ Số trang: 49tr

26. TCVN 8224:2009._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng    địa hình._ Số trang: 68tr

27. / TCVN 8304:2009._ Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi._ Số trang: 38tr

28. TCVN 8213:2009._ Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu._ Số trang: 58tr

29. TCVN 8223:2009._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh._ Số trang: 69tr

30. TCVN 8226:2009._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ            địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000._ Số trang: 67tr

31. TCVN 8219:2009._ Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Phương pháp thử._ Số trang: 11tr

32. TCVN 4118-85._ Hệ thống kênh tưới. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 124tr;

33. QPVN 25-83._ Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường ô tô lâm nghiệp._ Số trang: 29tr;

34.  TCVN 5569:1991._ Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 15tr;

35. TCVN 8303:2009._ Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông._ Số trang: 13tr

36. TCVN 5060-90._ Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế._ Số trang:

37. TCVN 8301:2009._ Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu._ Số trang: 45tr

38. TCVN 4117-85._ Đường sắt khổ 1435 mm. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 188tr;

39.  QCVN 08:2009/BXD._ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị. Phần 1: Tàu điện ngầm._ Pages: 53tr

40. QCVN 08:2009/BXD._ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm  đô thị. Phần 2: Gara ô tô._ Pages: 20tr

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384         Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more