Thứ bảy, 26 Tháng 7 2014
Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Dây và cáp điện

Cap_dien1. TCVN 5933:1995._ Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung._ Số trang: 7tr;

2. TCVN 5397-91._ Ruột dẫn điện cho cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 13tr;

3. TCVN 4766-89._ Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản._ Số trang: 7tr;

4. TCVN 4764-89._ Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện._ Số trang: 3tr;

5. TCVN 5936:1995._ Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (Hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt)._ Số trang: 67tr;

6. TCVN 4768-89._ Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định độ co ngót của cách điện làm bằng polietilen và polivinilclorit._ Số trang: 3tr;

7. TCVN 5934:1995._ Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung._ Số trang: 8tr;

8. TCVN 5582:1991._ Cáp và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định chỉ tiêu cơ học của lớp cách điện và vỏ._ Số trang: 11tr;

9. TCVN 4765-89._ Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở cách điện._ Số trang: 4tr;

10. TCVN 6610-1:2000._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 1. Yêu cầu chung._ Số trang: 21Tr;

11. TCVN 6610-6:2000._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 6. Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho các mối nối di động._ Số trang: 19Tr;

12. TCVN 7917-2:2008._ Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 2: Xác định kích thước._ Số trang: 11tr

13. TCVN 6614-3-1:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-1: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao. Thử nghiệm tính kháng nứt._ Số trang: 19tr.

14. TCVN 2103:1994._ Dây điện bọc nhựa PVC._ Số trang: 12tr;

15. TCVN 4767-89._ Đầu và đai cáp. Kích thước cơ bản._ Số trang: 3tr;

16. TCVN 7917-6:2008._ Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 6: Đặc tính nhiệt._ Số trang: 14tr

17. TCVN 6612:2000._ Ruột dẫn của cáp cách điện._ Số trang: 10tr;

18. TCVN 5935:1995._ Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV._ Số trang: 48tr;

19. TCVN 5064:1994._ Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không._ Số trang: 15tr;

20. TCVN 7675-8:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyesteimid, cấp chịu nhiệt 180._ Số trang: 11tr;

21. TCVN 7675-12:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal, cấp chịu nhiệt 120._ Số trang: 11tr;

22. TCVN 7675-0-3:2008._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-3: Yêu cầu chung. Sợi dây nhôm tròn có tráng men._ Số trang: 23tr

23. TCVN 7675-3:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyeste, cấp chịu nhiệt 155._ Số trang: 10tr;

24. TCVN 4762-89._ Cáp điện lực. Điện áp danh định._ Số trang: 1tr;

25. TCVN 6610-1:2007._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 24tr;

26. TCVN 6610-2:2007._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 2: Phương pháp thử._ Số trang: 15tr;

27. TCVN 2104-90._ Dây lắp ráp, cách điện bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp điện tử._ Số trang: 5tr;

28. TCVN 6610-4:2000._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 4. Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định._ Số trang: 10Tr;

29. TCVN 7997:2009._ Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt._ Số trang: 18tr

30. TCVN 3685-81._ Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 22tr;

31. TCVN 5844:1994._ Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung._ Số trang: 13tr;

32. TCVN 6610-5:2000._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 5. Cáp mềm (dây)._ Số trang: 24Tr;

33. TCVN 6614-1-2:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp lão hoá nhiệt._ Số trang: 20tr

34. TCVN 1618-75._ Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đường dây thông tin liên lạc, dây dẫn, dây cáp, thanh cái và cách nối._ Số trang: 5tr;

35. TCVN 6610-2:2000._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 2. Phương pháp thử nghiệm._ Số trang: 13Tr;

36. TCVN 4773-89._ Sản phẩm cáp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng._ Số trang: 300$a

37. TCVN 7917-5:2008._ Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 5: Đặc tính điện._ Số trang: 25tr

38. TCVN 6614-1-1:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung. Đo chiều dày và kích thước ngoài. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ._ Số trang: 28tr

39. TCVN 6337:1998._ Dây điện từ bằng đồng mặt cắt tròn, tráng poly seter (PEW) cấp chiụ nhiệt 155oC._ Số trang: 21tr;

40. TCVN 7917-1:2008._ Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 14tr

41. TCVN 6612A:2000._ Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612:2000. Ruột dẫn của cáp cách điện. Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn._ Số trang: 5tr;

42. TCVN 7917-3:2008._ Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 3: Đặc tính cơ._ Số trang: 45tr

43. TCVN 7675-1:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105._ Số trang: 11tr;

44. TCVN 6612:2007._ Ruột dẫn của cáp cách điện._ Số trang: 19tr;

45. TCVN 4763-89._ Cáp tần số thấp cách điện bằng polietilen và vỏ bằng nhựa hóa học. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 7tr;

46. TCVN 7675-2:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp kết dính._ Số trang: 12tr;

47. TCVN 4305:1992._ Dây điện từ PVF._ Số trang: 22tr;

48. TCVN 7680:2007._ Phụ kiện điện. Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết._ Số trang: 13tr;

49. TCVN 5064:1994/SĐ 1:1995._ Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không._ Số trang: 5tr;

50. TCVN 7917-4:2008._ Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 4: Đặc tính hoá._ Số trang: 19tr

51. TCVN 7675-4:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130._ Số trang: 11tr;

52. TCVN 6610-3:2000._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 3. Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định._ Số trang: 18Tr;

53. TCVN 6447:1998._ Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6KV._ Số trang: 23Tr;

54. TCVN 6613-1:2000._ Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy. Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng._ Số trang: 12tr;

55. TCVN 6614-1-4:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung. Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp._ Số trang: 21tr

56. TCVN 6610-5:2007._ Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp (dây) mềm._ Số trang: 24tr;

57. TCVN 7675-0-1:2007._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-1: Yêu cầu chung. Sợi dây đồng tròn có tráng men._ Số trang: 31tr;

58. TCVN 6483:1999._ Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không._ Số trang: 41Tr;

59. TCVN 6614-2-1:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 2-1: Phương pháp quy định cho hợp chất đàn hồi. Thử nghiệm tính kháng ôzôn, thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt và thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng._ Số trang: 16tr

60. TCVN 6614-3-2:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm tổn hao khối lượng. Thử nghiệm ổn định nhiệt._ Số trang: 15tr

61. TCVN 6614-1-3:2008._ Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp xác định khối lượng riêng. Thử nghiệm hấp thụ nước. Thử nghiệm độ co ngót._ Số trang: 17tr

62. TCVN 2103:1994/SĐ 1:1995._ Dây điện bọc nhựa PVC._ Số trang: 4tr;

63. TCVN 7675-27:2008._ Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy._ Số trang: 14tr

64. TCVN 7347:2003._ Cáp hạ áp dùng cho phương tiện cơ giới đường bộ._ Số trang: 15tr;

65. TCVN 6610-6:2011 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V – Phần 6: Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho đoạn nối chịu uốn

66. TCVN 6610-7:2011 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V – Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu

67. TCVN 7675-0-2:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung – Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men

68. TCVN 7675-16:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 16: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155

69. TCVN 7675-17:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105

70. TCVN 7675-18:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120

71. TCVN 7675-28:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180

72. TCVN 7675-29:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyester hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384        Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.