Tiêu chuẩn Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢN…

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, an...

Tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

Error: Any articles to showTrang 79 trong tổng số 20
Bảng quảng cáo