Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Gạch đất sét nung
There are no translations available.

gach_xay1.      TCVN 1450:1998._ Gạch rỗng đất sét nung._ Số trang: 7Tr;

2.      TCVN 7899-2:2008._ Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch._ Số trang: 43Tr

 

3.      TCVN 1451:1998._ Gạch đặc đất sét nung._ Số trang: 6Tr;

4.      TCVN 1450-86._ Gạch rỗng đất sét nung._ Số trang: 10tr;

5.      TCVN 1451-86._ Gạch đặc đất sét nung._ Số trang: 5tr;

6.      TCVN 248-86._ Gạch xây. Phương pháp xác định độ hút nước._ Số trang: 3tr;

7.      TCVN 6355-3:1998._ Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ hút nước._ Số trang: 4Tr;

8.      TCVN 4730-89._ Sản xuất gạch ngói nung. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 33tr;

9.      TCVN 4353-86._ Đất sét để sản xuất gạch, ngói nung. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 3tr;

10.  TCVN 6355-1:1998._ Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định cường độ nén._ Số trang: 4Tr;

11.  TCVN 6355-7:1998._ Gạch xây phương pháp thử. Phần 7: Xác định vết tróc do vôi._ Số trang: 2Tr;

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384     Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  


 
Banner

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

There are no translations available.I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

There are no translations available.TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài s...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

There are no translations available.1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

There are no translations available.Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more